DSW zorgverzekering 2021 premie vergelijken

De zorgpremie van DSW per 2021

Zorgverzekeraar DSW heeft haar zorgpremie weer als eerste bekend gemaakt. De premie van DSW gaat per 2021 met 78 euro omhoog. Daarmee komt de basisverzekering volgend jaar uit op 124,50 euro per maand.

Waarom deze enorme stijging? DSW heeft haar premie een stuk hoger gemaakt dan het kabinet in de Miljoenennote had verwacht. Hierin was uitgegaan van een verhoging van 59 euro per Nederlander in 2021.

Waarom deze premietoename?

Een woordvoerder van DSW heeft aangegeven dat de premietoename vooral wordt veroorzaakt door de hogere lonen onder zorgmedewerkers. Werknemers krijgt dit jaar en volgend jaar ruim drie procent meer salaris.

Ook zou volgends deze woordvoerder het toenemend gebruik van dure medicijnen een oorzaak kunnen zijn van deze toename. Echter geeft dit natuurlijk niet helemaal een duidelijk en eerlijk inzicht waarom zorgverzekeraar DSW haar premie met een behoorlijk bedrag gaat verhogen.

Geen inzet reserves

Zorgverzekeraars zetten verder vaak een deel van hun financiële reserves in om de stijging van de zorgpremie het hoofd te bieden. Bij DSW gebeurt dat dit keer niet.

Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen.

Woordvoerder DSW

Vorig jaar werd er door DSW nog 2 euro per verzekerde per maand aan reserves ingezet om de premiestijging te drukken.

Dit verklaart direct het verschil met de lagere voorspelde premiestijging in de koopkrachtberekeningen van het kabinet in de Miljoenennota. Daarin wordt wel rekening gehouden met de teruggave uit de reserves van verzekeraars.

Corona

DSW houdt verder een slag om de arm als het gaat om de zorgkosten rondom corona. De verzekeraar geeft aan dat deze kosten in 2021 verder kunnen oplopen dan dit jaar het geval is.

De coronakosten werden deels gecompenseerd door het wegvallen van de reguliere zorg. Nu is afgesproken dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang zal vinden.

Woordvoerder DSW

Zorgverzekering vergoeding tijdens vakantie

Wijziging ontheemden zorgverzekering Oekraïne

Rugbrace kopen met een zorgverzekering

5/5 – (3 stemmen)